Rekrutacja trwa!!!
×

DWUJĘZYCZNOŚĆ

Zajęcia z języka angielskiego w szkole BONUM FUTURUM

Mają na celu wyposażenie dzieci w najważniejsze kompetencje językowe, ze szczególnym naciskiem na kompetencje komunikacyjną, która umożliwi naturalne porozumiewanie się w języku angielskim w mowie i w piśmie. Prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i ściśle współpracują ze sobą, aby odpowiadać na potrzeby wszystkich uczniów. Nauczyciele na lekcjach języka angielskiego wykorzystują najnowsze metody i techniki informacyjno-komunikacyjnych ( w każdej klasie znajduje się tablica interaktywna). W ciągu roku szkolnego uczniowie angażowani są w projekty, które mają na celu wzmocnienie motywacji do nauki języka, uatrakcyjnienie zajęć i poszerzenie realizowanych treści.
W szkole prowadzone są zajęcia z native speakerem już od I klasy , aby umożliwić dzieciom osłuchanie się z żywym językiem. W klasach młodszych zajęcia te polegają przede wszystkim na grach i zabawach, w klasach IV-VIII opierają się na konwersacjach prowadzonych w kameralnych grupach.
W Bonum Futurum uczniowie mają szansę brać udział w konkursach zewnętrznych takich jak: Multitest, Fox czy Understand. Uczniowie klas VII i VIII próbują swych sił w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego oraz w Olimpiadzie Języka Angielskiego organizowanej przez WSJ.
Szkoła przygotowuje swych uczniów do egzaminów zewnętrznych Starters (po III klasie) oraz Flyers (po VI klasie) organizowanych przez Cambridge Assessment English. Umożliwiają one zdobycie pierwszych certyfikatów międzynarodowych i potwierdzają praktyczną znajomość języka angielskiego.
 
Dziennik elektroniczny

Kontakt

Niepubliczna Dwujęzyczna
Szkoła Podstawowa "Bonum Futurum"

ul. Kalinowa 13, 63-004 Tulce

Zadzwoń do nas+48 61 22 22 360