Rekrutacja trwa!!!
×

Wolontariat

Kim są Wolontariusze?

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym. 

 

Jakie prawa mają Wolontariusze?

 ❖ do wpływania na działania koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów;

 ❖ zrezygnowania z bycia wolontariuszem w szkolnym kole w dowolnym czasie; 

❖ promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu. 


Jakie obowiązki mają wolontariusze?

 ❖ uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów;

 ❖ aktywne angażowania się w działania związane z wolontariatem; 

❖ wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi. 


Jakie są cele i sposoby działania Wolontariatu? 

1. Celem koła jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności; 

2. Celem koła jest włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz potrzebujących; 3. Koło wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego; 

4. Koło prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój;

5. Koło przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowujące; 

6. Do form działania koła można zaliczyć:

 ❖ udział w akcjach charytatywnych;

 ❖ praca na rzecz bezdomnych zwierząt; 

❖ udział w wydarzeniach kulturalnych, happeningi; ❖ pomoc w obsłudze imprez okolicznościowych przez szkołę; 

❖ porządkowanie mogił na miejscowym cmentarzu; 

❖ promocję wolontariatu w lokalnym środowisku; 

❖ działalność w każdym miejscu, gdzie wolontariusz może nieść pomoc, w zależności od potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. 

 

Dziennik elektroniczny

Kontakt

Niepubliczna Dwujęzyczna
Szkoła Podstawowa "Bonum Futurum"

ul. Kalinowa 13, 63-004 Tulce

Zadzwoń do nas+48 61 22 22 360