Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 w zakładce dla rodziców  - wolne miejsca

×

Lista 2021/2022

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY i NIEPUBLICZNEJ DWUJĘZYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BONUM FUTURUM W TULCACH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Rodziców zdecydowanych na podpisanie umowy cywilno-prawnej o korzystaniu z usług edukacyjnych Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Bonum Futurum w Tulcach proszę o kontakt z sekretariatem w godzinach 8.30-14.00 do środy 17 marca 2021, w celu umówienia spotkania.

 

PODPISANIE UMOWY PRZEWIDYWANE JEST DO 31 MARCA 2021 R.

JEŚLI RODZICE NIE POTWIERDZĄ WOLI PODPISANIA UMOWY DO ŚRODY 17 MARCA BR. DZIECKO ZOSTANIE WYKREŚLONE Z LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH, A SZKOŁA KONTAKTOWAĆ BĘDZIE SIĘ Z RODZICAMI DZIECI Z LISTY REZERWOWEJ.

DZIECI NIE UJĘTE NA PRZEDSTAWIONEJ LIŚCIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA LIŚCIE REZERWOWEJ.

 

G1

J1

K3

K4

K5

M2

O1

P1

P4

R1

R2

S2

S4

S5

S6

W1

W2

W3

W4

W5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu Komisji Rekrutacyjnej

Dyrektor szkoły

Katarzyna Kujawa – Kruszewski

Kontakt

Niepubliczna Dwujęzyczna
Szkoła Podstawowa "Bonum Futurum"

ul. Kalinowa 13, 63-004 Tulce

Zadzwoń do nas+48 61 22 22 360