Rekrutacja trwa!!!
×

Oferta edukacyjna

Oferta Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej BONUM FUTURUM

Szanowni Rodzice,

Wszechstronne wykształcenie, dobre wychowanie, umiejętność budowania relacji społecznych, innowacyjność i empatia - to filary pozwalające budować naprawdę dobrą przyszłość . Zdając sobie z tego sprawę i dostrzegając potrzeby współczesnej edukacji, zdecydowaliśmy się stworzyć Niepubliczną Dwujęzyczną Szkołę Podstawową Bonum Futurum w Tulcach. W kameralnych warunkach i atmosferze dialogu, chcemy wraz z Państwem, dawać dzieciom możliwość harmonijnego rozwoju i budowania własnego kapitału na przyszłość.

Nasze motto: Uczymy i wychowujemy dla dobrej przyszłości

W ramach czesnego oferujemy:

Zajęcia z języka angielskiego w szkole BONUM FUTURUM

Mają na celu wyposażenie dzieci w najważniejsze kompetencje językowe, ze szczególnym naciskiem na kompetencje komunikacyjną, która umożliwi naturalne porozumiewanie się w języku angielskim w mowie i w piśmie. Prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i ściśle współpracują ze sobą, aby odpowiadać na potrzeby wszystkich uczniów. Nauczyciele na lekcjach języka angielskiego wykorzystują najnowsze metody i techniki informacyjno-komunikacyjne ( w każdej klasie znajduje się tablica interaktywna). W ciągu roku szkolnego uczniowie angażowani są w projekty, które mają na celu wzmocnienie motywacji do nauki języka, uatrakcyjnienie zajęć i poszerzenie realizowanych treści.
W szkole prowadzone są zajęcia z native speakerem już od I klasy , aby umożliwić dzieciom osłuchanie się z żywym językiem. W klasach młodszych zajęcia te polegają przede wszystkim na grach i zabawach, w klasach IV-VIII opierają się na konwersacjach prowadzonych w kameralnych grupach.
W Bonum Futurum uczniowie mają szansę brać udział w konkursach zewnętrznych takich jak: Multitest, Fox czy Understand. Uczniowie klas VII i VIII próbują swych sił w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego oraz w Olimpiadzie Języka Angielskiego organizowanej przez WSJO.
Szkoła przygotowuje swych uczniów do egzaminów zewnętrznych Starters (po III klasie) oraz Flyers (po VI klasie) organizowanych przez Cambridge Assessment English. Umożliwiają one zdobycie pierwszych certyfikatów międzynarodowych i potwierdzają praktyczną znajomość języka angielskiego. 

 

Zajęcia dodatkowe

Inne talenty i zainteresowania będą rozwijane podczas organizowanych po lekcjach zajęć dodatkowych. Wszystkie zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły.
Przykładowe propozycje:

sportowe:

artystyczne

inne:

Ostateczna lista zajęć dodatkowych powstanie po uwzględnieniu potrzeb i propozycji dzieci.

Wyżywienie:

Placówka posiada również własną kuchnię i stołówkę, co umożliwia przygotowanie świeżych, zdrowych i zbilansowanych posiłków.

Cena dwudaniowego obiadu: 17 zł.

OPŁATY ZA SZKOŁĘ:

Czesne: 975 zł/miesięcznie – płatne przez 12 miesięcy w roku

Czesne obejmuje:


ZNIŻKI dla rodzeństwa:

Czesne płatne jest do 10-go dnia każdego miesiąca.

Wpisowe: 1800 zł. / uczeń
Jest to opłata uiszczana jednorazowo, obejmująca cały okres nauki szkolnej.

Nr konta, na które należy dokonywać wpłat:

55 1020 4160 0000 2302 0186 0717
Dziennik elektroniczny

Kontakt

Niepubliczna Dwujęzyczna
Szkoła Podstawowa "Bonum Futurum"

ul. Kalinowa 13, 63-004 Tulce

Zadzwoń do nas+48 61 22 22 360