Sekreiariat szkołty od 19 do 30 lipca będzie nieczynny.
Zapraszamy od 1 sierpnia 2021
×

Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

1.09.2020 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Pierwsze spotkanie z rodzicami odbędzie się na terenie szkoły, pozostałe spotkania z rodzicami odbywać się będą w formie online.

Wrzesień 2020

Pierwszy i drugi tydzień września

3 września – zebrania z rodzicami uczniów klas 2-3 g. 17.00

8 września – zebranie z rodzicami uczniów klas 4-5 g. 17.30

9 września – zebranie z rodzicami uczniów klas 6-7 g. 18.00

10 września – zebranie z rodzicami uczniów klas 8 g. 17.30

Październik 2020

13 października – konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-3 g. 17.00

15 października – konsultacje dla rodziców uczniów klas 4-8 g. 18.00

Listopad 2020

12 listopada – konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-3 g. 17.30

12 listopada – konsultacje dla rodziców uczniów klas 4-8 g. 18.00

Grudzień 2020

16 grudnia – zebranie z rodzicami uczniów klas 1 g. 17.00

16 grudnia – zebrania z rodzicami uczniów klas 2-3 g. 18.00

17 grudnia – zebranie z rodzicami uczniów klas 4-5 g. 17.30

17 grudnia – zebranie z rodzicami uczniów klas 6-8 g. 18.00

22 grudnia – powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I półrocze

23 grudnia- 31 grudnia – zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2021

15 stycznia – ostateczne powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach na I półrocze (librus)

22 stycznia – zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2020/21

25 stycznia – rozpoczęcie II półrocza

27 stycznia –zebrana z rodzicami uczniów klas 1-3 godz. 17.30

28 stycznia – zebrania z rodzicami uczniów klas 4-8 godz. 18.00

Luty 2021

15-28 lutego – ferie zimowe województwa wielkopolskiego

Kwiecień 2021

1-6 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – konsultacje dla rodziców uczniów klas 1-3

15 kwietnia – konsultacje dla rodziców uczniów klas 4-8

Maj 2021

25, 26 i 27 maja – egzamin ósmoklasisty

25,26 i 27 maja proponowane dni wolne zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego

25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00 – język polski

26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00 – matematyka

27 maja 2021 r. (czwartek)– godz. 9:00 – język obcy nowożytny

19 maja – zebrania z rodzicami uczniów klas 1 g. 17.00

19 maja – zebrania z rodzicami uczniów klas 2-3 g. 18.00

20 maja – zebrania z rodzicami uczniów klas 4-5 g. 17.30

20 maja – zebranie z rodzicami uczniów klas 6-8 g. 18.00

Do 21 maja – powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na II półrocze (na koniec roku)

Czerwiec 2021

4 czerwca – proponowany dzień wolny zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego (piątek po Bożym Ciele)

14 czerwca - powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach na II półrocze (koniec roku)

21 czerwca – rada pedagogiczna klasyfikacyjna

24 czerwca – uroczyste pożegnanie absolwentów Szkoły

25 czerwca – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020-2021

Uwaga! Z przyczyn niezależnych daty, godziny i rodzaj spotkań z rodzicami mogą ulec zmianie.

Dni wolne zgodnie z zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego zostaną podane do wiadomości rodziców do 30 września 2020 r.

Kontakt

Niepubliczna Dwujęzyczna
Szkoła Podstawowa "Bonum Futurum"

ul. Kalinowa 13, 63-004 Tulce

Zadzwoń do nas+48 61 22 22 360